Over JORENS

Over-JorensOntstaan
JORENS is een samenvoeging van twee namen: Joris en Rens.
Joris en Rens zijn rolstoelgebonden jongens uit twee gezinnen die jarenlang op vakantie gingen met de Stichting Wigwam.
De gezinnen van Joris en Rens wilden graag met eenzelfde formule als bij Stichting Wigwam naar het buitenland op vakantie. En bij navraag bleek dat ook veel andere gezinnen deze wens hadden.
Omdat Stichting Wigwam deze vraag toen (2011) niet kon beantwoorden namen de moeder van Joris en de vader van Rens het initiatief om dit aanbod zelf te ontwikkelen en werd stichting JORENS geboren.

Formule
De formule die we bij Stichting JORENS hanteren kent de volgende uitgangspunten:

  • Het hele gezin gaat naar het buitenland op vakantie en alle gezinsleden hebben vakantie.
  • Er is een uitdagend en vraaggericht dag vullend programma voor kinderen met én zonder beperking.
  • Ouders kunnen tijdens het dagprogramma ontspannen achteroverleunen en genieten van de omgeving.
  • Er is één-op-één begeleiding voor elk kind met een beperking.
  • We werken met ervaren, enthousiaste vrijwilligers.
  • We willen flexibel zijn en waar mogelijk tegemoet komen aan wensen van de gezinnen.